ÅRET SOM GICK

DROPBOX

Styrelsen har beslutat att föreningen ska använda Dropbox. I fortsättningen kommer styrelsen tex att lägga protokoll i DB. Alla medlemmar i föreningen får åtkomst till DB. .

TILL DIG SOM ÄR NY I FÖRENINGEN, VÄLKOMMEN!

ARBETEN
UTVECKLING OCH UNDERHÅLL

ÅRSREDOVISNING
MEDDELANDEN OCH DOKUMENT
NU KAN DU TYCKA TILL OM GÄVLE KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
INFORMATION FRÅN TRIVSELKOMMITTÉN